Основни училища в Гоце Делчев

 

I-во ОУ "Св. Св. Кирил и Методи" 

гр. Гоце Делчев; ул. "Отец Паисий" №4

тел.: 0751/60290, 60291

В училището се обучават и възпитават около 650 деца в 30 паралелки

 

======================================================= 

 

II-ро ОУ "Гоце Делчев"

гр. Гоце Делчев; бул. "Гоце Делчев" №13

тел.: 0751/60294, 60295

В училището се обучават и възпитават около 700 деца в 30 паралелки

 

======================================================= 

 

III-то ОУ "Братя Миладинови"

гр. Гоце Делчев; ул. "Полковник Дрангов" №17

тел.: 0751/60302, 60303

В училището се обучават и възпитават 500 деца в 25 паралелки 

 

=======================================================

 

ПУ "Васил Левски"/Училище за деца с умствена изостаналост

гр. Гоце Делчев; ул. "Ил. Макариополски" №12

тел.: 0751/60146

В училището се обучават и възпитават около 180 деца в 17 паралелки от I до X клас. Училището осигурява прием в професионални паралелки по специалностите "Шивач" и "Тапицер" с двугодишен срок на обучение 

 

=======================================================

 

ДОВДЛРГ "Иван Кюлев"

Гр. Гоце Делчев; ул “Иларион Макариополски” 12

Тел.: 0751/60134

Социално – педагогическо заведения за отглеждане, възпитание и обучение на деца останали без родители или лишени от родителски грижи от първи до дванадесети клас. Отглеждат се около 40 деца 

 

=======================================================

 

Дневен център за деца с интелектуални и физически затруднения

Гр. Гоце Делчев; ул. “Драма” №51; тел.: 0751/60193 

 

{START_COUNTER}